Ontslag Biestraat

Uw werkgever in Biestraat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Biestraat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Biestraat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Biestraat. Uw werkgever in Biestraat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Biestraat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Biestraat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Biestraat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Biestraat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Biestraat of met bevallingsverlof bent in Biestraat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Biestraat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Biestraat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Biestraat
 • Als u in Biestraat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Biestraat wilt opnemen;
 • Omdat u in Biestraat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Biestraat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Biestraat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Biestraat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Biestraat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Biestraat. Uitzonderingen in Biestraat;
 • Als uw werkgever in Biestraat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Biestraat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Biestraat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Biestraat niet geschikt voor uw werk in Biestraat of
 • u functioneert niet voldoende in Biestraat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Biestraat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Biestraat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Biestraat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Biestraat verblijft, dan mag uw werkgever in Biestraat u eveneens wel ontslaan.