Ontslag Biesthoek

Uw werkgever in Biesthoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Biesthoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Biesthoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Biesthoek. Uw werkgever in Biesthoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Biesthoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Biesthoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Biesthoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Biesthoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Biesthoek of met bevallingsverlof bent in Biesthoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Biesthoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Biesthoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Biesthoek
 • Als u in Biesthoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Biesthoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Biesthoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Biesthoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Biesthoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Biesthoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Biesthoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Biesthoek. Uitzonderingen in Biesthoek;
 • Als uw werkgever in Biesthoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Biesthoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Biesthoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Biesthoek niet geschikt voor uw werk in Biesthoek of
 • u functioneert niet voldoende in Biesthoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Biesthoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Biesthoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Biesthoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Biesthoek verblijft, dan mag uw werkgever in Biesthoek u eveneens wel ontslaan.