Ontslag Biest-houthakker

Uw werkgever in Biest-houthakker mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Biest-houthakker zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Biest-houthakker

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Biest-houthakker. Uw werkgever in Biest-houthakker mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Biest-houthakker arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Biest-houthakker niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Biest-houthakker te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Biest-houthakker u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Biest-houthakker of met bevallingsverlof bent in Biest-houthakker.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Biest-houthakker kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Biest-houthakker die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Biest-houthakker
 • Als u in Biest-houthakker lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Biest-houthakker wilt opnemen;
 • Omdat u in Biest-houthakker lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Biest-houthakker lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Biest-houthakker wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Biest-houthakker op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Biest-houthakker

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Biest-houthakker. Uitzonderingen in Biest-houthakker;
 • Als uw werkgever in Biest-houthakker bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Biest-houthakker aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Biest-houthakker gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Biest-houthakker niet geschikt voor uw werk in Biest-houthakker of
 • u functioneert niet voldoende in Biest-houthakker.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Biest-houthakker

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Biest-houthakker niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Biest-houthakker of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Biest-houthakker verblijft, dan mag uw werkgever in Biest-houthakker u eveneens wel ontslaan.