Ontslag Biessum

Uw werkgever in Biessum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Biessum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Biessum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Biessum. Uw werkgever in Biessum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Biessum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Biessum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Biessum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Biessum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Biessum of met bevallingsverlof bent in Biessum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Biessum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Biessum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Biessum
 • Als u in Biessum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Biessum wilt opnemen;
 • Omdat u in Biessum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Biessum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Biessum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Biessum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Biessum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Biessum. Uitzonderingen in Biessum;
 • Als uw werkgever in Biessum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Biessum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Biessum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Biessum niet geschikt voor uw werk in Biessum of
 • u functioneert niet voldoende in Biessum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Biessum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Biessum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Biessum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Biessum verblijft, dan mag uw werkgever in Biessum u eveneens wel ontslaan.