Ontslag Biesstraat

Uw werkgever in Biesstraat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Biesstraat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Biesstraat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Biesstraat. Uw werkgever in Biesstraat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Biesstraat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Biesstraat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Biesstraat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Biesstraat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Biesstraat of met bevallingsverlof bent in Biesstraat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Biesstraat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Biesstraat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Biesstraat
 • Als u in Biesstraat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Biesstraat wilt opnemen;
 • Omdat u in Biesstraat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Biesstraat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Biesstraat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Biesstraat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Biesstraat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Biesstraat. Uitzonderingen in Biesstraat;
 • Als uw werkgever in Biesstraat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Biesstraat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Biesstraat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Biesstraat niet geschikt voor uw werk in Biesstraat of
 • u functioneert niet voldoende in Biesstraat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Biesstraat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Biesstraat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Biesstraat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Biesstraat verblijft, dan mag uw werkgever in Biesstraat u eveneens wel ontslaan.