Ontslag Biervliet

Uw werkgever in Biervliet mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Biervliet zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Biervliet

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Biervliet. Uw werkgever in Biervliet mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Biervliet arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Biervliet niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Biervliet te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Biervliet u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Biervliet of met bevallingsverlof bent in Biervliet.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Biervliet kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Biervliet die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Biervliet
 • Als u in Biervliet lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Biervliet wilt opnemen;
 • Omdat u in Biervliet lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Biervliet lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Biervliet wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Biervliet op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Biervliet

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Biervliet. Uitzonderingen in Biervliet;
 • Als uw werkgever in Biervliet bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Biervliet aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Biervliet gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Biervliet niet geschikt voor uw werk in Biervliet of
 • u functioneert niet voldoende in Biervliet.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Biervliet

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Biervliet niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Biervliet of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Biervliet verblijft, dan mag uw werkgever in Biervliet u eveneens wel ontslaan.