Ontslag Bierum

Uw werkgever in Bierum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bierum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bierum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bierum. Uw werkgever in Bierum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bierum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bierum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bierum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bierum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bierum of met bevallingsverlof bent in Bierum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bierum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bierum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bierum
 • Als u in Bierum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bierum wilt opnemen;
 • Omdat u in Bierum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bierum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bierum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bierum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bierum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bierum. Uitzonderingen in Bierum;
 • Als uw werkgever in Bierum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bierum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bierum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bierum niet geschikt voor uw werk in Bierum of
 • u functioneert niet voldoende in Bierum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bierum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bierum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bierum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bierum verblijft, dan mag uw werkgever in Bierum u eveneens wel ontslaan.