Ontslag Biert

Uw werkgever in Biert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Biert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Biert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Biert. Uw werkgever in Biert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Biert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Biert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Biert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Biert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Biert of met bevallingsverlof bent in Biert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Biert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Biert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Biert
 • Als u in Biert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Biert wilt opnemen;
 • Omdat u in Biert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Biert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Biert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Biert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Biert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Biert. Uitzonderingen in Biert;
 • Als uw werkgever in Biert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Biert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Biert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Biert niet geschikt voor uw werk in Biert of
 • u functioneert niet voldoende in Biert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Biert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Biert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Biert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Biert verblijft, dan mag uw werkgever in Biert u eveneens wel ontslaan.