Ontslag Biddinghuizen

Uw werkgever in Biddinghuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Biddinghuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Biddinghuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Biddinghuizen. Uw werkgever in Biddinghuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Biddinghuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Biddinghuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Biddinghuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Biddinghuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Biddinghuizen of met bevallingsverlof bent in Biddinghuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Biddinghuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Biddinghuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Biddinghuizen
 • Als u in Biddinghuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Biddinghuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Biddinghuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Biddinghuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Biddinghuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Biddinghuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Biddinghuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Biddinghuizen. Uitzonderingen in Biddinghuizen;
 • Als uw werkgever in Biddinghuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Biddinghuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Biddinghuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Biddinghuizen niet geschikt voor uw werk in Biddinghuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Biddinghuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Biddinghuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Biddinghuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Biddinghuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Biddinghuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Biddinghuizen u eveneens wel ontslaan.