Ontslag Beverwijk

Uw werkgever in Beverwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beverwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beverwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beverwijk. Uw werkgever in Beverwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beverwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beverwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beverwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beverwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beverwijk of met bevallingsverlof bent in Beverwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beverwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beverwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beverwijk
 • Als u in Beverwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beverwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Beverwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beverwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beverwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beverwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beverwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beverwijk. Uitzonderingen in Beverwijk;
 • Als uw werkgever in Beverwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beverwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beverwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beverwijk niet geschikt voor uw werk in Beverwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Beverwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beverwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beverwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beverwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beverwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Beverwijk u eveneens wel ontslaan.