Ontslag Bevermeer

Uw werkgever in Bevermeer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bevermeer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bevermeer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bevermeer. Uw werkgever in Bevermeer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bevermeer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bevermeer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bevermeer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bevermeer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bevermeer of met bevallingsverlof bent in Bevermeer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bevermeer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bevermeer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bevermeer
 • Als u in Bevermeer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bevermeer wilt opnemen;
 • Omdat u in Bevermeer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bevermeer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bevermeer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bevermeer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bevermeer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bevermeer. Uitzonderingen in Bevermeer;
 • Als uw werkgever in Bevermeer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bevermeer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bevermeer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bevermeer niet geschikt voor uw werk in Bevermeer of
 • u functioneert niet voldoende in Bevermeer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bevermeer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bevermeer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bevermeer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bevermeer verblijft, dan mag uw werkgever in Bevermeer u eveneens wel ontslaan.