Ontslag Beutenaken

Uw werkgever in Beutenaken mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beutenaken zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beutenaken

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beutenaken. Uw werkgever in Beutenaken mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beutenaken arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beutenaken niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beutenaken te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beutenaken u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beutenaken of met bevallingsverlof bent in Beutenaken.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beutenaken kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beutenaken die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beutenaken
 • Als u in Beutenaken lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beutenaken wilt opnemen;
 • Omdat u in Beutenaken lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beutenaken lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beutenaken wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beutenaken op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beutenaken

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beutenaken. Uitzonderingen in Beutenaken;
 • Als uw werkgever in Beutenaken bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beutenaken aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beutenaken gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beutenaken niet geschikt voor uw werk in Beutenaken of
 • u functioneert niet voldoende in Beutenaken.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beutenaken

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beutenaken niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beutenaken of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beutenaken verblijft, dan mag uw werkgever in Beutenaken u eveneens wel ontslaan.