Ontslag Beuseberg

Uw werkgever in Beuseberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beuseberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beuseberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beuseberg. Uw werkgever in Beuseberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beuseberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beuseberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beuseberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beuseberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beuseberg of met bevallingsverlof bent in Beuseberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beuseberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beuseberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beuseberg
 • Als u in Beuseberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beuseberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Beuseberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beuseberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beuseberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beuseberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beuseberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beuseberg. Uitzonderingen in Beuseberg;
 • Als uw werkgever in Beuseberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beuseberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beuseberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beuseberg niet geschikt voor uw werk in Beuseberg of
 • u functioneert niet voldoende in Beuseberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beuseberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beuseberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beuseberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beuseberg verblijft, dan mag uw werkgever in Beuseberg u eveneens wel ontslaan.