Ontslag Beusbergen

Uw werkgever in Beusbergen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beusbergen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beusbergen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beusbergen. Uw werkgever in Beusbergen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beusbergen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beusbergen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beusbergen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beusbergen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beusbergen of met bevallingsverlof bent in Beusbergen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beusbergen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beusbergen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beusbergen
 • Als u in Beusbergen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beusbergen wilt opnemen;
 • Omdat u in Beusbergen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beusbergen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beusbergen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beusbergen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beusbergen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beusbergen. Uitzonderingen in Beusbergen;
 • Als uw werkgever in Beusbergen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beusbergen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beusbergen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beusbergen niet geschikt voor uw werk in Beusbergen of
 • u functioneert niet voldoende in Beusbergen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beusbergen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beusbergen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beusbergen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beusbergen verblijft, dan mag uw werkgever in Beusbergen u eveneens wel ontslaan.