Ontslag “beuningen gld”

Uw werkgever in “beuningen gld” mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in “beuningen gld” zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht “beuningen gld”

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in “beuningen gld”. Uw werkgever in “beuningen gld” mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in “beuningen gld” arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in “beuningen gld” niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in “beuningen gld” te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in “beuningen gld” u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in “beuningen gld” of met bevallingsverlof bent in “beuningen gld”.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in “beuningen gld” kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in “beuningen gld” die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in “beuningen gld”
 • Als u in “beuningen gld” lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in “beuningen gld” wilt opnemen;
 • Omdat u in “beuningen gld” lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in “beuningen gld” lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in “beuningen gld” wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in “beuningen gld” op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag “beuningen gld”

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in “beuningen gld”. Uitzonderingen in “beuningen gld”;
 • Als uw werkgever in “beuningen gld” bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in “beuningen gld” aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in “beuningen gld” gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in “beuningen gld” niet geschikt voor uw werk in “beuningen gld” of
 • u functioneert niet voldoende in “beuningen gld”.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in “beuningen gld”

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in “beuningen gld” niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in “beuningen gld” of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in “beuningen gld” verblijft, dan mag uw werkgever in “beuningen gld” u eveneens wel ontslaan.