Ontslag Beuningen

Uw werkgever in Beuningen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beuningen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beuningen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beuningen. Uw werkgever in Beuningen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beuningen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beuningen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beuningen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beuningen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beuningen of met bevallingsverlof bent in Beuningen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beuningen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beuningen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beuningen
 • Als u in Beuningen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beuningen wilt opnemen;
 • Omdat u in Beuningen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beuningen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beuningen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beuningen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beuningen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beuningen. Uitzonderingen in Beuningen;
 • Als uw werkgever in Beuningen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beuningen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beuningen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beuningen niet geschikt voor uw werk in Beuningen of
 • u functioneert niet voldoende in Beuningen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beuningen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beuningen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beuningen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beuningen verblijft, dan mag uw werkgever in Beuningen u eveneens wel ontslaan.