Ontslag Beukelaar

Uw werkgever in Beukelaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beukelaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beukelaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beukelaar. Uw werkgever in Beukelaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beukelaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beukelaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beukelaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beukelaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beukelaar of met bevallingsverlof bent in Beukelaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beukelaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beukelaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beukelaar
 • Als u in Beukelaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beukelaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Beukelaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beukelaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beukelaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beukelaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beukelaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beukelaar. Uitzonderingen in Beukelaar;
 • Als uw werkgever in Beukelaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beukelaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beukelaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beukelaar niet geschikt voor uw werk in Beukelaar of
 • u functioneert niet voldoende in Beukelaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beukelaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beukelaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beukelaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beukelaar verblijft, dan mag uw werkgever in Beukelaar u eveneens wel ontslaan.