Ontslag Beugt

Uw werkgever in Beugt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beugt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beugt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beugt. Uw werkgever in Beugt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beugt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beugt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beugt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beugt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beugt of met bevallingsverlof bent in Beugt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beugt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beugt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beugt
 • Als u in Beugt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beugt wilt opnemen;
 • Omdat u in Beugt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beugt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beugt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beugt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beugt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beugt. Uitzonderingen in Beugt;
 • Als uw werkgever in Beugt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beugt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beugt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beugt niet geschikt voor uw werk in Beugt of
 • u functioneert niet voldoende in Beugt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beugt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beugt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beugt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beugt verblijft, dan mag uw werkgever in Beugt u eveneens wel ontslaan.