Ontslag Beugen

Uw werkgever in Beugen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beugen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beugen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beugen. Uw werkgever in Beugen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beugen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beugen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beugen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beugen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beugen of met bevallingsverlof bent in Beugen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beugen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beugen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beugen
 • Als u in Beugen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beugen wilt opnemen;
 • Omdat u in Beugen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beugen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beugen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beugen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beugen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beugen. Uitzonderingen in Beugen;
 • Als uw werkgever in Beugen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beugen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beugen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beugen niet geschikt voor uw werk in Beugen of
 • u functioneert niet voldoende in Beugen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beugen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beugen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beugen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beugen verblijft, dan mag uw werkgever in Beugen u eveneens wel ontslaan.