Ontslag Betterwird /betterwurd

Uw werkgever in Betterwird /betterwurd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Betterwird /betterwurd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Betterwird /betterwurd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Betterwird /betterwurd. Uw werkgever in Betterwird /betterwurd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Betterwird /betterwurd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Betterwird /betterwurd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Betterwird /betterwurd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Betterwird /betterwurd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Betterwird /betterwurd of met bevallingsverlof bent in Betterwird /betterwurd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Betterwird /betterwurd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Betterwird /betterwurd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Betterwird /betterwurd
 • Als u in Betterwird /betterwurd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Betterwird /betterwurd wilt opnemen;
 • Omdat u in Betterwird /betterwurd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Betterwird /betterwurd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Betterwird /betterwurd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Betterwird /betterwurd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Betterwird /betterwurd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Betterwird /betterwurd. Uitzonderingen in Betterwird /betterwurd;
 • Als uw werkgever in Betterwird /betterwurd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Betterwird /betterwurd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Betterwird /betterwurd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Betterwird /betterwurd niet geschikt voor uw werk in Betterwird /betterwurd of
 • u functioneert niet voldoende in Betterwird /betterwurd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Betterwird /betterwurd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Betterwird /betterwurd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Betterwird /betterwurd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Betterwird /betterwurd verblijft, dan mag uw werkgever in Betterwird /betterwurd u eveneens wel ontslaan.