Ontslag Bethlehem

Uw werkgever in Bethlehem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bethlehem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bethlehem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bethlehem. Uw werkgever in Bethlehem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bethlehem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bethlehem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bethlehem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bethlehem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bethlehem of met bevallingsverlof bent in Bethlehem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bethlehem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bethlehem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bethlehem
 • Als u in Bethlehem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bethlehem wilt opnemen;
 • Omdat u in Bethlehem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bethlehem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bethlehem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bethlehem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bethlehem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bethlehem. Uitzonderingen in Bethlehem;
 • Als uw werkgever in Bethlehem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bethlehem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bethlehem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bethlehem niet geschikt voor uw werk in Bethlehem of
 • u functioneert niet voldoende in Bethlehem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bethlehem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bethlehem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bethlehem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bethlehem verblijft, dan mag uw werkgever in Bethlehem u eveneens wel ontslaan.