Ontslag Beswerd

Uw werkgever in Beswerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beswerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beswerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beswerd. Uw werkgever in Beswerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beswerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beswerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beswerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beswerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beswerd of met bevallingsverlof bent in Beswerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beswerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beswerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beswerd
 • Als u in Beswerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beswerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Beswerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beswerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beswerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beswerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beswerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beswerd. Uitzonderingen in Beswerd;
 • Als uw werkgever in Beswerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beswerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beswerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beswerd niet geschikt voor uw werk in Beswerd of
 • u functioneert niet voldoende in Beswerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beswerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beswerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beswerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beswerd verblijft, dan mag uw werkgever in Beswerd u eveneens wel ontslaan.