Ontslag Besthmen

Uw werkgever in Besthmen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Besthmen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Besthmen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Besthmen. Uw werkgever in Besthmen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Besthmen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Besthmen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Besthmen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Besthmen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Besthmen of met bevallingsverlof bent in Besthmen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Besthmen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Besthmen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Besthmen
 • Als u in Besthmen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Besthmen wilt opnemen;
 • Omdat u in Besthmen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Besthmen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Besthmen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Besthmen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Besthmen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Besthmen. Uitzonderingen in Besthmen;
 • Als uw werkgever in Besthmen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Besthmen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Besthmen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Besthmen niet geschikt voor uw werk in Besthmen of
 • u functioneert niet voldoende in Besthmen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Besthmen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Besthmen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Besthmen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Besthmen verblijft, dan mag uw werkgever in Besthmen u eveneens wel ontslaan.