Ontslag Besselaar

Uw werkgever in Besselaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Besselaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Besselaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Besselaar. Uw werkgever in Besselaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Besselaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Besselaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Besselaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Besselaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Besselaar of met bevallingsverlof bent in Besselaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Besselaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Besselaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Besselaar
 • Als u in Besselaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Besselaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Besselaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Besselaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Besselaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Besselaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Besselaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Besselaar. Uitzonderingen in Besselaar;
 • Als uw werkgever in Besselaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Besselaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Besselaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Besselaar niet geschikt voor uw werk in Besselaar of
 • u functioneert niet voldoende in Besselaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Besselaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Besselaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Besselaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Besselaar verblijft, dan mag uw werkgever in Besselaar u eveneens wel ontslaan.