Ontslag Bernsterburen

Uw werkgever in Bernsterburen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bernsterburen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bernsterburen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bernsterburen. Uw werkgever in Bernsterburen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bernsterburen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bernsterburen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bernsterburen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bernsterburen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bernsterburen of met bevallingsverlof bent in Bernsterburen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bernsterburen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bernsterburen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bernsterburen
 • Als u in Bernsterburen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bernsterburen wilt opnemen;
 • Omdat u in Bernsterburen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bernsterburen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bernsterburen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bernsterburen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bernsterburen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bernsterburen. Uitzonderingen in Bernsterburen;
 • Als uw werkgever in Bernsterburen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bernsterburen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bernsterburen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bernsterburen niet geschikt voor uw werk in Bernsterburen of
 • u functioneert niet voldoende in Bernsterburen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bernsterburen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bernsterburen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bernsterburen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bernsterburen verblijft, dan mag uw werkgever in Bernsterburen u eveneens wel ontslaan.