Ontslag Bern

Uw werkgever in Bern mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bern zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bern

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bern. Uw werkgever in Bern mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bern arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bern niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bern te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bern u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bern of met bevallingsverlof bent in Bern.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bern kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bern die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bern
 • Als u in Bern lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bern wilt opnemen;
 • Omdat u in Bern lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bern lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bern wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bern op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bern

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bern. Uitzonderingen in Bern;
 • Als uw werkgever in Bern bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bern aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bern gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bern niet geschikt voor uw werk in Bern of
 • u functioneert niet voldoende in Bern.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bern

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bern niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bern of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bern verblijft, dan mag uw werkgever in Bern u eveneens wel ontslaan.