Ontslag Berltsum /berlikum

Uw werkgever in Berltsum /berlikum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Berltsum /berlikum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Berltsum /berlikum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Berltsum /berlikum. Uw werkgever in Berltsum /berlikum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Berltsum /berlikum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Berltsum /berlikum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Berltsum /berlikum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Berltsum /berlikum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Berltsum /berlikum of met bevallingsverlof bent in Berltsum /berlikum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Berltsum /berlikum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Berltsum /berlikum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Berltsum /berlikum
 • Als u in Berltsum /berlikum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Berltsum /berlikum wilt opnemen;
 • Omdat u in Berltsum /berlikum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Berltsum /berlikum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Berltsum /berlikum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Berltsum /berlikum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Berltsum /berlikum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Berltsum /berlikum. Uitzonderingen in Berltsum /berlikum;
 • Als uw werkgever in Berltsum /berlikum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Berltsum /berlikum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Berltsum /berlikum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Berltsum /berlikum niet geschikt voor uw werk in Berltsum /berlikum of
 • u functioneert niet voldoende in Berltsum /berlikum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Berltsum /berlikum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Berltsum /berlikum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Berltsum /berlikum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Berltsum /berlikum verblijft, dan mag uw werkgever in Berltsum /berlikum u eveneens wel ontslaan.