Ontslag Berlicum

Uw werkgever in Berlicum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Berlicum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Berlicum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Berlicum. Uw werkgever in Berlicum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Berlicum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Berlicum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Berlicum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Berlicum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Berlicum of met bevallingsverlof bent in Berlicum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Berlicum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Berlicum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Berlicum
 • Als u in Berlicum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Berlicum wilt opnemen;
 • Omdat u in Berlicum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Berlicum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Berlicum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Berlicum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Berlicum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Berlicum. Uitzonderingen in Berlicum;
 • Als uw werkgever in Berlicum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Berlicum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Berlicum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Berlicum niet geschikt voor uw werk in Berlicum of
 • u functioneert niet voldoende in Berlicum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Berlicum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Berlicum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Berlicum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Berlicum verblijft, dan mag uw werkgever in Berlicum u eveneens wel ontslaan.