Ontslag Berkt

Uw werkgever in Berkt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Berkt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Berkt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Berkt. Uw werkgever in Berkt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Berkt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Berkt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Berkt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Berkt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Berkt of met bevallingsverlof bent in Berkt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Berkt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Berkt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Berkt
 • Als u in Berkt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Berkt wilt opnemen;
 • Omdat u in Berkt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Berkt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Berkt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Berkt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Berkt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Berkt. Uitzonderingen in Berkt;
 • Als uw werkgever in Berkt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Berkt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Berkt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Berkt niet geschikt voor uw werk in Berkt of
 • u functioneert niet voldoende in Berkt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Berkt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Berkt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Berkt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Berkt verblijft, dan mag uw werkgever in Berkt u eveneens wel ontslaan.