Ontslag Berkhout

Uw werkgever in Berkhout mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Berkhout zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Berkhout

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Berkhout. Uw werkgever in Berkhout mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Berkhout arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Berkhout niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Berkhout te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Berkhout u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Berkhout of met bevallingsverlof bent in Berkhout.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Berkhout kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Berkhout die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Berkhout
 • Als u in Berkhout lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Berkhout wilt opnemen;
 • Omdat u in Berkhout lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Berkhout lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Berkhout wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Berkhout op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Berkhout

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Berkhout. Uitzonderingen in Berkhout;
 • Als uw werkgever in Berkhout bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Berkhout aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Berkhout gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Berkhout niet geschikt voor uw werk in Berkhout of
 • u functioneert niet voldoende in Berkhout.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Berkhout

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Berkhout niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Berkhout of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Berkhout verblijft, dan mag uw werkgever in Berkhout u eveneens wel ontslaan.