Ontslag Berkhoek

Uw werkgever in Berkhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Berkhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Berkhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Berkhoek. Uw werkgever in Berkhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Berkhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Berkhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Berkhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Berkhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Berkhoek of met bevallingsverlof bent in Berkhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Berkhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Berkhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Berkhoek
 • Als u in Berkhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Berkhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Berkhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Berkhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Berkhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Berkhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Berkhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Berkhoek. Uitzonderingen in Berkhoek;
 • Als uw werkgever in Berkhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Berkhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Berkhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Berkhoek niet geschikt voor uw werk in Berkhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Berkhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Berkhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Berkhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Berkhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Berkhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Berkhoek u eveneens wel ontslaan.