Ontslag Berkenwoude

Uw werkgever in Berkenwoude mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Berkenwoude zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Berkenwoude

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Berkenwoude. Uw werkgever in Berkenwoude mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Berkenwoude arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Berkenwoude niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Berkenwoude te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Berkenwoude u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Berkenwoude of met bevallingsverlof bent in Berkenwoude.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Berkenwoude kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Berkenwoude die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Berkenwoude
 • Als u in Berkenwoude lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Berkenwoude wilt opnemen;
 • Omdat u in Berkenwoude lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Berkenwoude lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Berkenwoude wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Berkenwoude op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Berkenwoude

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Berkenwoude. Uitzonderingen in Berkenwoude;
 • Als uw werkgever in Berkenwoude bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Berkenwoude aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Berkenwoude gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Berkenwoude niet geschikt voor uw werk in Berkenwoude of
 • u functioneert niet voldoende in Berkenwoude.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Berkenwoude

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Berkenwoude niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Berkenwoude of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Berkenwoude verblijft, dan mag uw werkgever in Berkenwoude u eveneens wel ontslaan.