Ontslag Berkelaar

Uw werkgever in Berkelaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Berkelaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Berkelaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Berkelaar. Uw werkgever in Berkelaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Berkelaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Berkelaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Berkelaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Berkelaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Berkelaar of met bevallingsverlof bent in Berkelaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Berkelaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Berkelaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Berkelaar
 • Als u in Berkelaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Berkelaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Berkelaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Berkelaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Berkelaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Berkelaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Berkelaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Berkelaar. Uitzonderingen in Berkelaar;
 • Als uw werkgever in Berkelaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Berkelaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Berkelaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Berkelaar niet geschikt voor uw werk in Berkelaar of
 • u functioneert niet voldoende in Berkelaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Berkelaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Berkelaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Berkelaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Berkelaar verblijft, dan mag uw werkgever in Berkelaar u eveneens wel ontslaan.