Ontslag Berkel-enschot

Uw werkgever in Berkel-enschot mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Berkel-enschot zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Berkel-enschot

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Berkel-enschot. Uw werkgever in Berkel-enschot mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Berkel-enschot arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Berkel-enschot niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Berkel-enschot te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Berkel-enschot u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Berkel-enschot of met bevallingsverlof bent in Berkel-enschot.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Berkel-enschot kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Berkel-enschot die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Berkel-enschot
 • Als u in Berkel-enschot lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Berkel-enschot wilt opnemen;
 • Omdat u in Berkel-enschot lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Berkel-enschot lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Berkel-enschot wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Berkel-enschot op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Berkel-enschot

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Berkel-enschot. Uitzonderingen in Berkel-enschot;
 • Als uw werkgever in Berkel-enschot bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Berkel-enschot aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Berkel-enschot gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Berkel-enschot niet geschikt voor uw werk in Berkel-enschot of
 • u functioneert niet voldoende in Berkel-enschot.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Berkel-enschot

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Berkel-enschot niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Berkel-enschot of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Berkel-enschot verblijft, dan mag uw werkgever in Berkel-enschot u eveneens wel ontslaan.