Ontslag Berkel en rodenrijs

Uw werkgever in Berkel en rodenrijs mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Berkel en rodenrijs zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Berkel en rodenrijs

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Berkel en rodenrijs. Uw werkgever in Berkel en rodenrijs mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Berkel en rodenrijs arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Berkel en rodenrijs niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Berkel en rodenrijs te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Berkel en rodenrijs u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Berkel en rodenrijs of met bevallingsverlof bent in Berkel en rodenrijs.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Berkel en rodenrijs kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Berkel en rodenrijs die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Berkel en rodenrijs
 • Als u in Berkel en rodenrijs lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Berkel en rodenrijs wilt opnemen;
 • Omdat u in Berkel en rodenrijs lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Berkel en rodenrijs lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Berkel en rodenrijs wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Berkel en rodenrijs op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Berkel en rodenrijs

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Berkel en rodenrijs. Uitzonderingen in Berkel en rodenrijs;
 • Als uw werkgever in Berkel en rodenrijs bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Berkel en rodenrijs aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Berkel en rodenrijs gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Berkel en rodenrijs niet geschikt voor uw werk in Berkel en rodenrijs of
 • u functioneert niet voldoende in Berkel en rodenrijs.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Berkel en rodenrijs

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Berkel en rodenrijs niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Berkel en rodenrijs of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Berkel en rodenrijs verblijft, dan mag uw werkgever in Berkel en rodenrijs u eveneens wel ontslaan.