Ontslag Berkeind

Uw werkgever in Berkeind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Berkeind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Berkeind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Berkeind. Uw werkgever in Berkeind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Berkeind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Berkeind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Berkeind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Berkeind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Berkeind of met bevallingsverlof bent in Berkeind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Berkeind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Berkeind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Berkeind
 • Als u in Berkeind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Berkeind wilt opnemen;
 • Omdat u in Berkeind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Berkeind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Berkeind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Berkeind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Berkeind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Berkeind. Uitzonderingen in Berkeind;
 • Als uw werkgever in Berkeind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Berkeind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Berkeind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Berkeind niet geschikt voor uw werk in Berkeind of
 • u functioneert niet voldoende in Berkeind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Berkeind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Berkeind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Berkeind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Berkeind verblijft, dan mag uw werkgever in Berkeind u eveneens wel ontslaan.