Ontslag Beringe

Uw werkgever in Beringe mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beringe zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beringe

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beringe. Uw werkgever in Beringe mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beringe arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beringe niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beringe te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beringe u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beringe of met bevallingsverlof bent in Beringe.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beringe kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beringe die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beringe
 • Als u in Beringe lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beringe wilt opnemen;
 • Omdat u in Beringe lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beringe lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beringe wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beringe op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beringe

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beringe. Uitzonderingen in Beringe;
 • Als uw werkgever in Beringe bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beringe aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beringe gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beringe niet geschikt voor uw werk in Beringe of
 • u functioneert niet voldoende in Beringe.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beringe

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beringe niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beringe of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beringe verblijft, dan mag uw werkgever in Beringe u eveneens wel ontslaan.