Ontslag Berik

Uw werkgever in Berik mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Berik zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Berik

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Berik. Uw werkgever in Berik mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Berik arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Berik niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Berik te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Berik u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Berik of met bevallingsverlof bent in Berik.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Berik kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Berik die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Berik
 • Als u in Berik lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Berik wilt opnemen;
 • Omdat u in Berik lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Berik lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Berik wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Berik op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Berik

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Berik. Uitzonderingen in Berik;
 • Als uw werkgever in Berik bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Berik aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Berik gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Berik niet geschikt voor uw werk in Berik of
 • u functioneert niet voldoende in Berik.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Berik

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Berik niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Berik of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Berik verblijft, dan mag uw werkgever in Berik u eveneens wel ontslaan.