Ontslag Bergstoep

Uw werkgever in Bergstoep mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bergstoep zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bergstoep

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bergstoep. Uw werkgever in Bergstoep mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bergstoep arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bergstoep niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bergstoep te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bergstoep u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bergstoep of met bevallingsverlof bent in Bergstoep.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bergstoep kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bergstoep die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bergstoep
 • Als u in Bergstoep lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bergstoep wilt opnemen;
 • Omdat u in Bergstoep lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bergstoep lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bergstoep wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bergstoep op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bergstoep

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bergstoep. Uitzonderingen in Bergstoep;
 • Als uw werkgever in Bergstoep bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bergstoep aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bergstoep gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bergstoep niet geschikt voor uw werk in Bergstoep of
 • u functioneert niet voldoende in Bergstoep.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bergstoep

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bergstoep niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bergstoep of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bergstoep verblijft, dan mag uw werkgever in Bergstoep u eveneens wel ontslaan.