Ontslag Bergschenhoek

Uw werkgever in Bergschenhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bergschenhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bergschenhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bergschenhoek. Uw werkgever in Bergschenhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bergschenhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bergschenhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bergschenhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bergschenhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bergschenhoek of met bevallingsverlof bent in Bergschenhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bergschenhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bergschenhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bergschenhoek
 • Als u in Bergschenhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bergschenhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Bergschenhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bergschenhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bergschenhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bergschenhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bergschenhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bergschenhoek. Uitzonderingen in Bergschenhoek;
 • Als uw werkgever in Bergschenhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bergschenhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bergschenhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bergschenhoek niet geschikt voor uw werk in Bergschenhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Bergschenhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bergschenhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bergschenhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bergschenhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bergschenhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Bergschenhoek u eveneens wel ontslaan.