Ontslag Bergsche heide

Uw werkgever in Bergsche heide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bergsche heide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bergsche heide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bergsche heide. Uw werkgever in Bergsche heide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bergsche heide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bergsche heide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bergsche heide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bergsche heide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bergsche heide of met bevallingsverlof bent in Bergsche heide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bergsche heide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bergsche heide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bergsche heide
 • Als u in Bergsche heide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bergsche heide wilt opnemen;
 • Omdat u in Bergsche heide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bergsche heide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bergsche heide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bergsche heide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bergsche heide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bergsche heide. Uitzonderingen in Bergsche heide;
 • Als uw werkgever in Bergsche heide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bergsche heide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bergsche heide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bergsche heide niet geschikt voor uw werk in Bergsche heide of
 • u functioneert niet voldoende in Bergsche heide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bergsche heide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bergsche heide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bergsche heide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bergsche heide verblijft, dan mag uw werkgever in Bergsche heide u eveneens wel ontslaan.