Ontslag Berghum

Uw werkgever in Berghum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Berghum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Berghum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Berghum. Uw werkgever in Berghum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Berghum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Berghum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Berghum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Berghum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Berghum of met bevallingsverlof bent in Berghum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Berghum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Berghum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Berghum
 • Als u in Berghum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Berghum wilt opnemen;
 • Omdat u in Berghum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Berghum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Berghum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Berghum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Berghum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Berghum. Uitzonderingen in Berghum;
 • Als uw werkgever in Berghum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Berghum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Berghum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Berghum niet geschikt voor uw werk in Berghum of
 • u functioneert niet voldoende in Berghum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Berghum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Berghum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Berghum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Berghum verblijft, dan mag uw werkgever in Berghum u eveneens wel ontslaan.