Ontslag Berghuizen

Uw werkgever in Berghuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Berghuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Berghuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Berghuizen. Uw werkgever in Berghuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Berghuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Berghuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Berghuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Berghuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Berghuizen of met bevallingsverlof bent in Berghuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Berghuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Berghuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Berghuizen
 • Als u in Berghuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Berghuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Berghuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Berghuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Berghuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Berghuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Berghuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Berghuizen. Uitzonderingen in Berghuizen;
 • Als uw werkgever in Berghuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Berghuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Berghuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Berghuizen niet geschikt voor uw werk in Berghuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Berghuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Berghuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Berghuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Berghuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Berghuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Berghuizen u eveneens wel ontslaan.