Ontslag Berghem

Uw werkgever in Berghem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Berghem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Berghem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Berghem. Uw werkgever in Berghem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Berghem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Berghem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Berghem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Berghem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Berghem of met bevallingsverlof bent in Berghem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Berghem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Berghem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Berghem
 • Als u in Berghem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Berghem wilt opnemen;
 • Omdat u in Berghem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Berghem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Berghem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Berghem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Berghem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Berghem. Uitzonderingen in Berghem;
 • Als uw werkgever in Berghem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Berghem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Berghem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Berghem niet geschikt voor uw werk in Berghem of
 • u functioneert niet voldoende in Berghem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Berghem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Berghem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Berghem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Berghem verblijft, dan mag uw werkgever in Berghem u eveneens wel ontslaan.