Ontslag Bergerden

Uw werkgever in Bergerden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bergerden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bergerden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bergerden. Uw werkgever in Bergerden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bergerden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bergerden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bergerden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bergerden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bergerden of met bevallingsverlof bent in Bergerden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bergerden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bergerden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bergerden
 • Als u in Bergerden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bergerden wilt opnemen;
 • Omdat u in Bergerden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bergerden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bergerden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bergerden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bergerden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bergerden. Uitzonderingen in Bergerden;
 • Als uw werkgever in Bergerden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bergerden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bergerden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bergerden niet geschikt voor uw werk in Bergerden of
 • u functioneert niet voldoende in Bergerden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bergerden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bergerden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bergerden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bergerden verblijft, dan mag uw werkgever in Bergerden u eveneens wel ontslaan.