Ontslag Bergentheim

Uw werkgever in Bergentheim mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bergentheim zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bergentheim

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bergentheim. Uw werkgever in Bergentheim mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bergentheim arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bergentheim niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bergentheim te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bergentheim u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bergentheim of met bevallingsverlof bent in Bergentheim.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bergentheim kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bergentheim die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bergentheim
 • Als u in Bergentheim lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bergentheim wilt opnemen;
 • Omdat u in Bergentheim lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bergentheim lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bergentheim wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bergentheim op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bergentheim

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bergentheim. Uitzonderingen in Bergentheim;
 • Als uw werkgever in Bergentheim bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bergentheim aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bergentheim gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bergentheim niet geschikt voor uw werk in Bergentheim of
 • u functioneert niet voldoende in Bergentheim.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bergentheim

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bergentheim niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bergentheim of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bergentheim verblijft, dan mag uw werkgever in Bergentheim u eveneens wel ontslaan.