Ontslag Bergenshuizen

Uw werkgever in Bergenshuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bergenshuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bergenshuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bergenshuizen. Uw werkgever in Bergenshuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bergenshuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bergenshuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bergenshuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bergenshuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bergenshuizen of met bevallingsverlof bent in Bergenshuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bergenshuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bergenshuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bergenshuizen
 • Als u in Bergenshuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bergenshuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Bergenshuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bergenshuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bergenshuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bergenshuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bergenshuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bergenshuizen. Uitzonderingen in Bergenshuizen;
 • Als uw werkgever in Bergenshuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bergenshuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bergenshuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bergenshuizen niet geschikt voor uw werk in Bergenshuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Bergenshuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bergenshuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bergenshuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bergenshuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bergenshuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Bergenshuizen u eveneens wel ontslaan.