Ontslag Bergenhuizen

Uw werkgever in Bergenhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bergenhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bergenhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bergenhuizen. Uw werkgever in Bergenhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bergenhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bergenhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bergenhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bergenhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bergenhuizen of met bevallingsverlof bent in Bergenhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bergenhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bergenhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bergenhuizen
 • Als u in Bergenhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bergenhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Bergenhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bergenhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bergenhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bergenhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bergenhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bergenhuizen. Uitzonderingen in Bergenhuizen;
 • Als uw werkgever in Bergenhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bergenhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bergenhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bergenhuizen niet geschikt voor uw werk in Bergenhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Bergenhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bergenhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bergenhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bergenhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bergenhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Bergenhuizen u eveneens wel ontslaan.