Ontslag Bergen op zoom

Uw werkgever in Bergen op zoom mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bergen op zoom zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bergen op zoom

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bergen op zoom. Uw werkgever in Bergen op zoom mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bergen op zoom arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bergen op zoom niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bergen op zoom te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bergen op zoom u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bergen op zoom of met bevallingsverlof bent in Bergen op zoom.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bergen op zoom kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bergen op zoom die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bergen op zoom
 • Als u in Bergen op zoom lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bergen op zoom wilt opnemen;
 • Omdat u in Bergen op zoom lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bergen op zoom lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bergen op zoom wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bergen op zoom op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bergen op zoom

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bergen op zoom. Uitzonderingen in Bergen op zoom;
 • Als uw werkgever in Bergen op zoom bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bergen op zoom aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bergen op zoom gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bergen op zoom niet geschikt voor uw werk in Bergen op zoom of
 • u functioneert niet voldoende in Bergen op zoom.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bergen op zoom

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bergen op zoom niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bergen op zoom of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bergen op zoom verblijft, dan mag uw werkgever in Bergen op zoom u eveneens wel ontslaan.