Ontslag Bergen aan zee

Uw werkgever in Bergen aan zee mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bergen aan zee zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bergen aan zee

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bergen aan zee. Uw werkgever in Bergen aan zee mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bergen aan zee arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bergen aan zee niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bergen aan zee te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bergen aan zee u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bergen aan zee of met bevallingsverlof bent in Bergen aan zee.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bergen aan zee kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bergen aan zee die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bergen aan zee
 • Als u in Bergen aan zee lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bergen aan zee wilt opnemen;
 • Omdat u in Bergen aan zee lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bergen aan zee lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bergen aan zee wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bergen aan zee op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bergen aan zee

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bergen aan zee. Uitzonderingen in Bergen aan zee;
 • Als uw werkgever in Bergen aan zee bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bergen aan zee aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bergen aan zee gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bergen aan zee niet geschikt voor uw werk in Bergen aan zee of
 • u functioneert niet voldoende in Bergen aan zee.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bergen aan zee

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bergen aan zee niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bergen aan zee of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bergen aan zee verblijft, dan mag uw werkgever in Bergen aan zee u eveneens wel ontslaan.